Wierność kwiatowa pszczół

Wierność kwiatowa pszczół, czyli dlaczego miód lipowy jest lipowy

Miód lipowy, miód rzepakowy, miód akacjowy... Skąd możemy mieć pewność, że miód jest realnie konkretnego rodzaju, skoro wydaje się, że pszczoły latają sobie "jak chcą"? Po pierwsze dzieje się tak dlatego, że miody zbierane są w okresie kwitnienia określonych roślin, krzewów czy drzew, po drugie ule, zwłaszcza w pasiekach wędrownych, stawiane są w bezpośrednim sąsiedztwie kwitnących roślin, a po trzecie, co w sumie jest najbardziej niezwykłe, pszczoły w większości są wierne kwiatom, co określane jest mianem wierności kwiatowej pszczół.

Wierność kwiatowa pszczół oznacza, że podczas swojego życia pszczoła odwiedza tylko jeden gatunek kwiatu, omijając inne, dopóki określone kwiaty nie przekwitną. Tłumaczone jest to tym, że dzięki wierności kwiatowej pszczoła, w swoim w sumie dość krótkim życiu, poznaje doskonale kwiat, jego budowę, położenie pręcików, miodników, dzięki czemu jest w stanie efektywniej pracować i przynosić pokarm do ula. Efektywność pracy efektywnością, ale jakże wspaniałe jest to, że dzięki wierności kwiatowej pszczoła doskonale zapyla jeden określony rodzaj kwiatów, nie przenosząc pyłku między różnymi gatunkami roślin.

Zjawisko wierności kwiatowej można zauważyć między obserwując same pszczoły i to, że kolor przenoszonego przez nie pyłku jest tego samego koloru. Czasem jednak następuje odstępstwo od tej normy, zwane floromigracją, polegające na zbieraniu pyłku z różnych kwiatów, u pszczoły miodnej mimo wszystko nie jest to zjawisko dominujące. Floromigracja jest jednak skuteczna w momencie, gdy nie występuje silne kwitnienie roślin pożytkowych takich jak np. rzepak. W wyniku floromigracji powstają pyszne miody wielokwiatowe, zbierane z wielu różnych kwiatów łąkowych czy krzewów. 

Zauważono również, że w ramach jednej rodziny i kwitnienia określonego rodzaju kwiatów, czyli tzw. pożytku, pewna grupa pszczół poszukuje innego rodzaju pokarmu niż większość pszczół w rodzinie. Można więc założyć, że nie zawsze miód, który kupujemy u pszczelarza powstał w 100% z określonego rodzaju kwiatów. Jednak najważniejszy jest zawsze dominujący rodzaj kwiatów, który jest odwiedzany przez pszczoły w danym okresie czasu.

Dzięki wierności kwiatowej pszczół możemy być w dużej mierze pewni, że miód lipowy jest w większości miodem lipowy, miód rzepakowy, rzepakowym, miód gryczany gryczanym. Zresztą każdy miód jest dobry, każdy jest smaczny, każdy jest zdrowy.